Punktacja w rozgrywkach

ROZGRYWKI FORTNITE

Rozgrywki Fortnite odbędą się od 23 kwietnia do 27 kwietnia bieżącego roku. W ramach Rozgrywek Fortnite zakładany jest następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games:

 • Dzień I Rozgrywek Fortnite (23.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 1024 drużyn rozegra 3 mecze turniejowe, po których na podstawie zdobytej punktacji 600 najlepszych drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
 • Dzień II Rozgrywek Fortnite (24.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 600 drużyn rozegra 3 mecze turniejowe, po których na podstawie zdobytej punktacji 120 najlepszych drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
 • Dzień III Rozgrywek Fortnite (25.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 120 drużyn rozegra 3 mecze turniejowe, po których na podstawie zdobytej punktacji 60 najlepszych drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
 • Dzień IV Rozgrywek Fortnite (26.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 60 drużyn rozegra 3 mecze turniejowe, po których na podstawie zdobytej punktacji 30 najlepszych drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
  • Drużyny z miejsc 31-60 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień V Rozgrywek Fortnite (27.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 30 drużyn rozegra 3 mecze turniejowe, po których na podstawie zdobytej punktacji 2 najlepsze drużyny zostaną zaproszone na rozgrywki lanowe, gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym miejscu w rozgrywkach. 
  • Drużyny z miejsc 1-30 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.

Drużyny Fortnite w ramach poszczególnych meczów turniejowych będą mogły otrzymać punkty za zdobyte miejsca, bądź eliminację w meczu. Szczegółową punktacje można znaleźć w Regulaminie Rozgrywek Predator Games w podpunkcie 4.14.

Drużyny Fortnite w Rozgrywkach Fortnite za zdobycie poszczególnych miejsc w całych Rozgrywkach będą mogły zdobyć punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:

ROZGRYWKI LEAGUE OF LEGENDS

Rozgrywki LOL odbędą się od 31 marca do 4 kwietnia bieżącego roku. W ramach Rozgrywek LOL zakładany jest następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games:

 • Dzień I Rozgrywek LOL (31.03.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 1024 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), czyli do pierwszej wygranej rozgrywki po których na podstawie wyniku danego meczu 512 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 512 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 256 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 256 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 128 drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
 • Dzień II Rozgrywek LOL (01.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 128 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 64 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 64 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 32 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 32 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 16 drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
  • Drużyny z miejsc 17-64 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień III Rozgrywek LOL (02.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 16 drużyn rozegra mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek, po których, na podstawie wyniku danego meczu 8 drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
  • Drużyny z miejsc 9-16 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień IV Rozgrywek LOL (03.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 8 drużyn rozegra mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek, po których, na podstawie wyniku danego meczu 4 drużyny przejdą do kolejnego dnia Rozgrywek.
  • Drużyny z miejsc 5-8 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień V Rozgrywek LOL (04.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 4 drużyny rozegrają mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek, po których na podstawie wyniku danego meczu
   • 2 wygrane drużyny zostaną zaproszone na rozgrywki lanowe, gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym miejscu w rozgrywkach. 
   • 2 przegrane drużyny rozegrają mecz o 3. miejsce kolejnego dnia
  • Drużyny z miejsc 1-4 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień VI Rozgrywek LOL (05.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 2 drużyny rozegrają mecz BO1 (Best of one) do jednej wygranej rozgrywki, determinujący drużynę, która otrzyma nagrodę za 3. miejsce spośród dwóch Drużyn, które nie uczestniczą w meczu finałowm
  • Drużyny z miejsc 3-4 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.

Drużyny LOL w Rozgrywkach LOL za zdobycie poszczególnych miejsc w całych Rozgrywkach będą mogły zdobyć punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:

ROZGRYWKI SZACHOWE

Rozgrywki Szachów odbędą się od 21 kwietnia do 23 kwietnia bieżącego roku. W ramach Rozgrywek Szachowych zakładany jest następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games:

 • Dzień I Rozgrywek Szachowych (21.04.2023 - start 17:00) - w którym:
  • 1024 drużyn rozegra w systemie szwajcarskim 5 meczów 10+1 (10 minutowa partia + 1 sekunda co ruch). Na podstawie zajętego miejsca 64 drużyny, które osiągnęły największy wynik awansują do kolejnego dnia; 
 • Dzień II Rozgrywek Szachowych (22.04.2023 - start 14:00) - w którym:
  • 64 drużyn rozegra w systemie szwajcarskim 5 meczów 10+1 (10 minutowa partia + 1 sekunda co ruch). Na podstawie zajętego miejsca 8 drużyn, które osiągnęły największy wynik awansują do kolejnego dnia;
  • Drużyny z miejsc 9-64 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień III Rozgrywek Szachowych (23.04.2023 - start 14:00) -  w którym:
  • 8 drużyn rozegra w systemie szwajcarskim 5 meczów 10+1 (10 minutowa partia + 1 sekunda co ruch). Na podstawie zajętego miejsca:
   • 2 drużyny, które osiągnęły największy wynik zostaną zaproszone na rozgrywki lanowe, gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym miejscu w rozgrywkach. 
  • Drużyny z miejsc 1-8 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.

Drużyny Szachowe w Rozgrywkach Szachowych za zdobycie poszczególnych miejsc w całych Rozgrywkach będą mogły zdobyć punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:

ROZGRYWKI ROCKET LEAGUE 

Rozgrywki Rocket League odbędą się od 14 kwietnia do 17 kwietnia bieżącego roku. W ramach Rozgrywek Rocket League zakładany jest następujący schemat przebiegu Rozgrywek Predator Games:

 • Dzień I Rozgrywek Rocket League (14.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 1024 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), czyli do pierwszej wygranej rozgrywki po których na podstawie wyniku danego meczu 512 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 512 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 256 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 256 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 128 drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
 • Dzień II Rozgrywek Rocket League (15.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 128 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 64 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 64 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 32 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 32 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 16 drużyn przejdzie do kolejnego dnia Rozgrywek.
  • Drużyny z miejsc 17-64 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień III Rozgrywek Rocket League (16.04.2023 - start 18:00)  w którym:
  • 16 drużyn rozegra mecze BO1 (Best of one), po których na podstawie wyniku danego meczu 8 drużyn przejdzie dalej w drabince,
  • 8 drużyn rozegra mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek, po których, na podstawie wyniku danego meczu 4 drużyny przejdą do kolejnego dnia Rozgrywek.
  • Drużyny z miejsc 5-16 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.
 • Dzień IV Rozgrywek Rocket League (17.04.2023 - start 18:00) - w którym:
  • 4 drużyny rozegrają mecze BO3 (Best of three) do dwóch wygranych rozgrywek, po których na podstawie wyniku danego meczu
   • 2 wygrane drużyny zostaną zaproszone na rozgrywki lanowe, gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy decydujący o finalnym miejscu w rozgrywkach. 
   • 2 przegrane drużyny rozegrają mecz o 3. miejsce
  • W tym samym dniu zostanie rozegrany mecz o 3. miejsce determinujący drużynę, która otrzyma nagrodę za 3. miejsce spośród dwóch Drużyn, które nie uczestniczą w meczu finałowym.
  • Drużyny z miejsc 1-4 dostaną punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji.

Drużyny Rocket League w Rozgrywkach Rocket League za zdobycie poszczególnych miejsc w całych Rozgrywkach będą mogły zdobyć punkty w Punktacji Generalnej Reprezentacji w następujący sposób:

PUNKTACJA GENERALNA REPREZENTACJI

Rozgrywki LOL, Rocket League oraz Szachowe odbywają się na podstawie drabinek, oznacza to, że drużyny przechodzą dalej na podstawie miejsc zajętych każdego dnia w drabinkach, w związku z czym będą punktowane wg. podanych kryterium. Drużyny w Rozgrywkach Fortnite przechodzą do kolejnych dni na podstawie punktów zdobytych każdego dnia w każdej rozgrywce (o każdym dniu punktacja tworzona specjalnie dla tej Rozgrywki decydująca o tym, czy dana Drużyna przechodzi dalej się zeruje). Te rozgrywki również są odpowiednio punktowane (wg. zajętego miejsca w sumie turniejów)

 

REMISY

Remisy są rozstrzygane na podstawie dwóch kryteriów.

 • Kryterium I (w pierwszej kolejności)

W przypadku, w którym Reprezentacje Placówek Szkolnych zdobędą tożsamą ilość punktów w Punktacji Generalnej Reprezentacji, Organizator liczy średnią zajętych miejsc uzyskanych przez Drużynę Fortnite, Drużynę LOL, Drużynę Rocket League oraz Drużynę Szachową w całych Rozgrywkach Predator Games. W takim przypadku zwycięża Reprezentacja Placówki Szkolnej, która uzyska najniższą wyliczoną średnią zajętych miejsc w rozgrywkach.

 • Kryterium II (jak Kryterium I nie zadziała)

Jeśli Kryterium I nie rozstrzyga remisu w takim przypadku drużyny których dotyczy remis przystępują do dogrywki. Dogrywka jest rozgrywana w jednej grze w systemie BO1 (do jednej wygranej gry) W dogrywce brane pod uwagę są rozgrywki w Lol’a, Rocket League oraz Rozgrywki szachowe (Rozgrywki Fortnite nie są brane pod uwagę z powodu, iż Fortnite to gra w formacie Battle Royale, czyli nie jest możliwe przeprowadzenie sprawiedliwej gry, w której zmierzyły by się tylko dwie Drużyny, których dotyczy remis punktowy). Administrator rozgrywek przydziela stronę monety dla danej drużyny i następuje losowanie. Zwycięska drużyna w losowaniu decyduje kto pierwszy odrzuca podaną wyżej rozgrywkę (LOL, Szachy, Rocket League). Ostatnia rozgrywka która pozostanie jest rozgrywką rozstrzygającą, a drużyna która zwycięzcy jest uznawana za zwycięzcę dogrywki.

CZAS ROZGRYWEK

Rozgrywki będą trwały od 31 marca do 27 kwietnia 2023. Mecze będą odbywały się według podanych terminów w regulaminie (łącznie z godzinami). Komunikacja pomiędzy organizatorami oraz nadzywyczajne komunikaty zostaną przekazane na discordzie Discordzie Predator Games.