empiriusz

Firma VULCAN, która w tym roku obchodzi 35-lecie to największy edtech w Polsce, ekspert w dziedzinie zarządzania oświatą, lider w dostarczaniu oprogramowania dla szkół tworzący innowacyjne narzędzia informatyczne, które umożliwiają lepszą organizację procesów dydaktycznych, ułatwiają komunikację między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz pozwalają na efektywną analizę danych i raportowanie. 

Ponad połowa nauczycieli w Polsce jest obsługiwana przez program Płace pochodzący od VULCANA a Centrum Kompetencji VULCAN jest największa w Polsce platforma szkoleniową dla pracowników oświaty. 

Wśród uczniów i ich rodziców VULCAN kojarzy się zapewne z dziennikiem elektronicznym UONET+, w którym zarejestrowanych jest  ponad 7 milionów użytkowników oraz Empiriuszem - wirtualnym laboratorium, stworzonym przez VULCAN i wydawnictwo Nowa Era, z którego korzysta już ponad 1000 szkół w całej Polsce.

 

Aktywne doświadczenia edukacyjne = lepsze wyniki uczniów!

👉 Wszystkie doświadczenia i zagadnienia są zgodne z podstawą programową. Empiriusz realizuje postulat rozwijania kierunków STEM w polskiej szkole. Dzięki VR trudne do zrozumienia zjawiska stają się przystępne, ponieważ można ich „dotknąć” i doświadczyć.

👉 Dzięki technologii VR uczeń przenosi się w zupełnie inny świat – może to być powierzchnia księżyca, słynne muzeum, tętniący życiem ocean. W przypadku Empiriusza jest to nowoczesne laboratorium chemiczne oraz świat geometrii przestrzennej.

Wirtualne Laboratorium Chemiczne - Empiriusz

   

 ✔️ Na lekcjach chemii uczeń dzięki goglom VR porusza się po realistycznie odwzorowanym laboratorium i zgodnie z poleceniami przeprowadza wybrane doświadczenie: sięga po probówki i odczynniki, których wygląd sugestywnie odwzorowuje te używane w prawdziwym laboratorium chemicznym. 

✔️ Obserwuje reakcje, wyciąga z nich wnioski. Jednocześnie pozostali uczniowie oglądają przebieg doświadczenia na ekranie lub tablicy interaktywnej. 

✔️Wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz pozwala na przeprowadzenie 26 doświadczeń zalecanych w podstawie programowej do realizacji w klasach 7 i 8 oraz 56 do realizacji w szkole ponadpodstawowej.

  

 

Geometria w wirtualnej rzeczywistości - Empiriusz

                          

✔️ Na lekcjach matematyki uczeń po założeniu gogli widzi trójwymiarowe modele ostrosłupów, graniastosłupów i brył obrotowych. Przy użyciu kontrolerów może je przybliżać, obracać, rozkładać na siatki, a także samodzielnie tworzyć modele brył. Dzięki temu rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz lepiej rozumie prawa geometrii i obliczenia. 

✔️ Empiriusz Geometria przedstawia modele figur przestrzennych w wirtualnej rzeczywistości, pogrupowane w 3 kategorie: graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe. Prezentuje też podstawowe wiadomości z zakresu brył: nazewnictwo, budowę, rozkładanie na siatki.

Dowiedz się więcej www.empiriusz.pl

Empiriusz powstał dzięki współpracy firm  oraz