Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Fantasyexpo sp. z o.o. danych osobowych w związku z organizacją Rozgrywek Predator Games:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczyciela w związku przeprowadzeniem Rozgrywek Predator Games

Poniższa informacja jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy zdecydowali się podać swoje dane osobowe dokonujący rejestracji i zgłoszenia szkolnej drużyny do Rozgrywek Predator Games online: League of Legends, Fortnite, Szachy i Rocket League (dalej: „Rozgrywki”)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FantasyExpo Sp. z o.o. (dalej: “my”). Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • przez email: kontakt@predatorgames.pl albo administracja@fantasyexpo.pl
 • listownie na adres: ul. Prosta 36/5, 53-508 Wrocław

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać przekazane przez Ciebie dane osobowe:

● aby umożliwić zarejestrowanie szkoły oraz reprezentującej ją drużyny w Rozgrywkach Predator Games Online, mającego na celu wyłonienie najlepszych drużyn szkolnych. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości zorganizowania oraz przeprowadzenia Rozgrywek.

● aby informować Cię o przebiegu Rozgrywek oraz przekazywać Ci wszystkie ważne informacje związane z organizacją Rozgrywek. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości zorganizowania oraz przeprowadzenia Rozgrywek.

● aby udostępnić je naszym partnerom zaangażowanym w organizację Rozgrywek. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości zorganizowania oraz przeprowadzenia Rozgrywek

Ponadto, jeżeli wyraziłeś/-aś na to odrębną zgodę:

● będziemy przetwarzać Twoje dane, aby wysyłać Ci informacje związane z przyszłymi edycjami Rozgrywek;

● będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby organizacji kolejnych edycji Rozgrywek, tym aby ułatwić Ci ponowną rejestrację;

● przekażemy Twoje dane osobowe do Acer Poland sp. z o.o. na potrzeby organizacji przyszłych edycji Rozgrywek;

● przekażemy Twoje dane osobowe do Acer Poland sp. z o.o. w celu przesyłania Ci przez Acer Poland sp. z o.o. informacji o przyszłych edycjach Rozgrywek

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe współpracującymi z nami podmiotom, którym zlecimy obsługę Rozgrywek Predator Games, w tym dostawcy usług IT, firmie 4 O’Clock Interactive Sp. z o.o. . Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe do firmy Acer Poland sp. z o.o. jako podmiotu, który może się z Tobą kontaktować w związku z organizacją oraz przeprowadzaniem Rozgrywek.

Jeśli drużyna z Twojej szkoły wygra nagrody w rozgrywkach, będziemy również przekazywać Twoje dane osobowe do firmy Very Very sp. z o.o. Ta firma funduje nagrody w Rozgrywkach i może kontaktować się z Tobą w sprawie wysyłki nagród.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na udostepnienie Twoich danych osobowych do firmy Acer Poland sp. z o.o. to w zależności od zakresu wyrażonej przez Ciebie zgody udostępnimy firmy Acer Poland sp. z o.o. Twoje dane osobowe na potrzeby:

● organizacji przyszłych edycji Rozgrywek;

● przesyłania Ci informacji na Twój adres e-mail związanych z przyszłymi edycjami Rozgrywek.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres organizacji Rozgrywek, a także przez okres przedawnienia roszczeń dotyczących udziału w Rozgrywkach lub do momentu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (informowanie o przyszłych edycjach Rozgrywek, organizacja kolejnych edycji Rozgrywek, przekazanie Twoich danych do Acer Poland sp. z o.o. na potrzeby organizacji przyszłych Rozgrywek lub przesyłania Ci informacji o nich), będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: kontakt@predatorgames.pl bądź administracja@fantasyexpo.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnika Rozgrywek Predator Games: League of Legends, Fortnite, Szachy i Rocket League (dalej: Rozgrywki)

Cześć,

Nazywamy się Fantasyexpo Sp. z o.o. Organizujemy Rozgrywki Predator Games, zwane dalej Rozgrywkami. Rozgrywki odbywają się w 4 grach tj: League of Legends, Fortnite, Szachy i Rocket League. Organizacja Rozgrywek ma na celu wyłonienie najlepszych drużyn szkolnych. Rozgrywki w ramach Rozgrywek będą pokazywane (streamingowane) na kanałach twórców współpracujących z nami.

Jeżeli będziesz mieć do nas jakiekolwiek pytania to możesz wysłać do nas wiadomość email na adres kontakt@predatorgames.pl bądź administracja@fantasyexpo.pl, lub możesz napisać do nas list na adres: Fantasyexpo Sp. z o.o, ul. Prosta 36/5, 53-508 Wrocław

Po co i dlaczego używamy Twoich danych?

Żeby przeprowadzić Rozgrywki Predator Games, wykorzystujemy informacje o Tobie, które otrzymaliśmy od nauczyciela z Twojej szkoły, który zgłosił Cię do konkursu. Wykorzystujemy następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mail oraz Twoje identyfikatory na platformach dla graczy. Te informacje są nam potrzebne do ustalenia, który z uczestników uzyskał najwięcej punktów w organizowanych przez nas Rozgrywkach oraz żeby kontaktować się z Tobą, w ramach organizowanych przez nas Rozgrywek.

Jeżeli będziemy chcieli się z Tobą skontaktować, będziemy przesyłać Ci wiadomości e-mail, na adres jaki otrzymaliśmy od Twojego nauczyciela.

Jeżeli okaże się, że wygrałeś/wygrałaś nagrodę, również będziemy się z Tobą kontaktować.

Jeżeli wyrazisz chęć otrzymywania informacji związanych z przyszłymi edycjami Rozgrywek oraz jeżeli chcesz, żebyśmy zostawili Twoje dane na potrzeby uczestnictwa w przyszłych Rozgrywkach, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Jednak najpierw zapytamy Cię o zgodę, czy możemy zachować Twoje dane.

Jeżeli się zgodzisz, przekażemy Twoje dane osobowe do Acer Poland sp. z o.o. (inicjatora Rozgrywek), aby móc zorganizować przyszłe edycje Rozgrywek oraz informować Cię o kolejnych edycjach Rozgrywek.

Kto jeszcze może widzieć Twoje dane?

Będziemy przekazywać Twoje dane naszym współpracownikom, którzy pomagają nam w przeprowadzeniu Rozgrywek w tym dostawcy usług IT, firmie 4 O’Clock Interactive Sp. z o.o.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe do firmy Acer Poland sp. z o.o. – inicjatora Rozgrywek – jako podmiotu, który może się z Tobą kontaktować w związku z organizacją oraz przeprowadzaniem Rozgrywek.

Jeżeli wygrasz nagrodę w Rozgrywkach, to Twoje dane przekażemy do firmy Very Very sp. z o.o. Ta firma funduje nagrody w Rozgrywkach i będzie zajmować się wysłaniem ich do Ciebie.

Jak długo możemy mieć Twoje dane osobowe?

Twoich danych będziemy używać tak długo jak będzie to potrzebne do przeprowadzenia Rozgrywek i do ochrony naszych praw.

Jeżeli zgodziłeś/-aś się na otrzymywanie informacji o przyszłych edycjach Rozgrywek oraz o przechowywaniu Twoich danych na potrzeby rejestracji w przyszłych edycjach Rozgrywek, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Twoje prawa

Mamy Twoje dane, więc możesz poprosić nas, abyśmy powiedzieli Ci jakie Twoje dane wykorzystujemy i w jaki sposób to robimy. Możemy też dać Ci kopię Twoich danych.

Możesz też poprosić nas o poprawienie swoich danych osobowych.

Możesz także poprosić nas o usunięcie informacji o Tobie.

Możesz też poprosić nas o to, abyśmy przez jakiś czas przestali korzystać z Twoich danych.

Możesz też poprosić nas, żebyśmy przestali wykorzystywać Twoje dane. Prosimy, abyś wówczas powiedział/powiedziała nam, dlaczego chcesz, abyśmy przestali wykorzystywać Twoje dane.

Możesz również poprosić nas, abyśmy uporządkowali Twoje dane i przygotowali je w taki sposób, abyś mógł lub mogła bez problemu przekazać je komu tylko zechcesz.

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać od nas informacji o przyszłych edycjach Rozgrywek lub nie chcesz, aby Twoje dane były u nas w bazie, aby umożliwić Ci łatwą rejestrację na przyszłe edycje Rozgrywek, napisz do nas.

Żeby skorzystać z praw, możesz wysłać do nas email na adres albo kontakt@predatorgames.pl albo administracja@fantasyexpo.pl. Możesz też napisać do nas list na adres: Fantasyexpo Sp. z o.o, ul. Prosta 36/5, 53-508 Wrocław.

Jeśli uznasz, że nieprawidłowo wykorzystujemy Twoje dane, to Twoi rodzice lub opiekuni mogą w Twoim imieniu poskarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli urzędu, który zajmuje się ochroną Twoich danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych małoletniego uczestnika Rozgrywek Predator Games przeznaczona dla rodzica lub opiekuna prawnego

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Twojego dziecka jest Fantasyexpo Sp. z o.o. (dalej: “my”). Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • przez email:kontakt@predatorgames.pl albo administracja@fantasyexpo.pl
 • listownie na adres: ul. Prosta 36/5, 53-508 Wrocław

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka w postaci jego imienia, nazwiska, nazwy szkoły, adresu email oraz identyfikatorów na platformach dla graczy

Przetwarzamy dane Twojego dziecka, aby:

 • umożliwić mu udział w Rozgrywkach Predator Games, w tym ustalić, który z uczestników uzyskał najwięcej punktów w organizowanych przez nas Rozgrywkach;
 • kontaktować się z Twoim dzieckiem w sprawach związanych z Rozgrywkami, w tym co do wygranych nagród. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych Twojego dziecka jest nasz prawnie uzasadniony interes administratorów danych, jakim jest możliwość przeprowadzenia Rozgrywek.

Ponadto będziemy przetwarzać dane osobowe Twojego dziecka, aby bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem Twojego dziecka w Rozgrywkach. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Jeżeli Twoje dziecko wyrazi na to zgodę, to będziemy przetwarzać jego dane osobowe, aby:

 • informować je o przyszłych edycjach Rozgrywek;
 • przekazać jego dane do firmy Acer Poland sp. z o.o., aby ta firma informowała Twoje dziecko o kolejnych edycjach Rozgrywek. Firma Acer jest inicjatorem Rozgrywek.
 • ułatwić mu rejestrację w przyszłych edycjach Rozgrywek. W tym celu będziemy przekazywać dane Twojego dziecka firmie Acer Poland sp. z o.o. (inicjatora Rozgrywek).

3. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe Twojego dziecka dane naszym współpracownikom, którzy pomagają nam w przeprowadzeniu Rozgrywek w tym dostawcy usług IT, firmie 4 O’Clock Interactive Sp. z o.o.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Będziemy również udostępniać dane osobowe Twojego dziecka osobowe do firmy Acer Poland sp. z o.o. – inicjatora Rozgrywek – jako podmiotu, który może się z Tobą kontaktować w związku z organizacją oraz przeprowadzaniem Rozgrywek.

Jeżeli Twoje dziecko wygra nagrodę w Rozgrywkach, to dane osobowe Twojego dziecka przekażemy do firmy Very Very sp. z o.o. Ta firma funduje nagrody w Rozgrywkach i będzie zajmować się wysłaniem ich do dziecka.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe Twojego dziecka w okresie prowadzenia Rozgrywek, w których będzie ono uczestniczyć, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z ich przeprowadzeniem.

Jeżeli Twoje dziecko zgodzi się na otrzymywanie informacji o przyszłych edycjach Rozgrywek oraz na przechowywanie jego danych na potrzeby rejestracji w przyszłych edycjach Rozgrywek, to będziemy przetwarzać dane osobowe Twojego dziecka do czasu wycofania przez zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W imieniu Twojego dziecka możesz wykonywać następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Twojemu dziecku tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie zgody

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw zachęcamy Cię do rozmowy na ten temat z Twoim dzieckiem i wzięcie pod uwagę jego zdania.

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane Twojego dziecka są przetwarzane na podstawie zgody – dziecko ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: kontakt@predatorgames.pl albo administracja@fantasyexpo.pl

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane Twojego dziecka na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Twojego dziecka.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.