PKO Bank Polski Sponsorem Generalnym rozgrywek Predator Games 2023

Rozgrywki Predator Games 2023 to doskonała okazja do międzyszkolnej rywalizacji oraz integracji w szkołach. To niezapomniane wspomnienia i szansa spróbowania esportowej rywalizacji w młodym wieku.

Cały projekt to praca wielu ludzi, którzy zajmują się organizacją i administracją rozgrywek, koordynacją zapisów i dbają o prawidłowy przebieg wszystkich etapów. Jednak Predator Games 2023 nie odbyłby się w takiej skali, gdyby nie wsparcie partnerów projektu. Sponsorem Generalnym Predator Games 2023 jest PKO Bank Polski.


PKO Bank Polski to lider krajowego sektora bankowego nadający ton zmianom na rynku. Spółka w coraz większym stopniu wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia zmieniając się w firmę technologiczną. Bank tworzy i rozwija rozwiązania informatyczne, które przyjmowane są za wzorce rynkowe, czego
przykładem jest standard płatności mobilnych BLIK. Otwarcie PKO Rotundy w przestrzeni wirtualnej Metaverse podkreśla znaczenie banku jako ośrodka innowacyjności na skalę całego polskiego sektora bankowego.

PKO Bank Polski odpowiedzialnie wspiera rozwój społeczeństwa jutra. W myśl zasady, że to właśnie ludzie otwarci na innowacje są kluczem do powodzenia nowatorskich przedsięwzięć, bank aktywnie uczestniczy w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, promujących innowacje, wspierających
rozwój i pobudzających kreatywność. Jest sponsorem inicjatyw zarówno sportowych jak i e-sportowych. Od dwóch lat wspiera graczy podczas turnieju Ekstraklasa Games w FIFA.

Ponadto projekt Predator Games 2023 jest wspierany przez partnerów - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji i Nauki, Centrum GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Intel, Microsoft, Media Expert, MEiN Tech oraz VULCAN.