Oświadczenie ws. rozgrywek szachowych

W związku z dyskwalifikacjami zawodników w rozgrywkach szachowych na skutek złamania regulaminu i przepisów o uczciwej grze, jako zespół Predator Games przedstawiamy swoje stanowisko.

Wszystkie zgłoszenia podejrzanych gier zostały przesłane przez administrację Predator Games do serwisu chess.com, a następnie przeanalizowane przez ich specjalistów, którzy udzielili nam wyczerpujących informacji zwrotnych. Graczom, którym w 100% zostało udowodnione, iż oszukiwali w trakcie swoich rozgrywek, przyznano dyskwalifikację z turnieju.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że nad turniejem szachowym Predator Games sprawowali pieczę sędziowie, którzy posiadają aktywny status Sędziego Szachowego uchwalonego przez Polski Związek Szachowy.

Każdy przypadek złamania regulaminu i przepisów o uczciwej grze został lub zostanie zgłoszony do nauczyciela prowadzącego oraz szkoły. Takie osoby nie zostaną także nagrodzone nagrodami powitalnymi przyznawanymi za udział w rozgrywkach.

Jako organizatorzy turnieju międzyszkolnego dla uczniów klas podstawowych oraz ponadpodstawowych chcemy zapewnić wszystkim jak najlepsze wrażenia z uczestnictwa i szansę rywalizacji w duchu fair play,  tym samym deklarując, że w przyszłości dołożymy jeszcze większych starań by przeciwdziałać graczom używającym wspomagające programy.